Redaktionell kommunikation

Redaktionell kommunikation

 

Vad? Vi erbjuder er en trovärdig, modern och smart kommunikationskanal där NI själva är huvudnyheten. Allt fint förpackat i tryckt format som till exempel ett magasin eller ett nyhetsbrev. Självklart finns möjlighet att leverera tidningen även på nätet.

 

Till vem? Det kan vara till kunder, personalen, era leverantörer, medlemmarna i organisationen eller varför inte till konkurrenterna?

 

Hur? Med redaktionell kommunikation skapar ni en mötesplats där ni själva sätter standarden för hur ni vill uppfattas och vad ni vill berätta.

 

När? Frekvensen väljer ni själva - om ni så vill ge ut en kundtidning varje kvartal, varje månad eller ta fram en företagspresentation som håller för visning många gånger på mässor, konferenser och andra event.

 

Varför? Ni vill föra fram ett budskap om er och era tjänster eller produkter - ni vill marknadsföra er på bästa sätt! Det handlar om att ni i slutändan vill tjäna mer på det ni gör och då måste man synas bättre. Med en tryckt tidning når Ni alltid fler personer än dem som tidningen är ställd till.

 

Låt oss visa

vad NI går för!

 

Vad ni gör, vad ni kan och vad ni vill.

Det kan vi visa modernt förpackat i ER egen tidning!

Vi gör:

  • Kundtidningar
  • Nyhetsbrev
  • Personal- och interntidningar
  • Foldrar för produktnyheter
  • Informationsbroschyrer, -blad och -kort
  • Medlemsmagasin

 

Copyright © All Rights Reserved